Światło błyskowe - Broncolor Cut-Off

Broncolor Cut-Off – Technologia skracania czasu trwania błysku

Całkowity czas trwania błysku t0.1 jest jednym z ważniejszych parametrów decydujących o jakości i przydatności światła błyskowego. Przy jednakowej wartości energii błysku, czas jego trwania jest znacznie krótszy dla urządzeń z technologią Cut-Off niż w przypadku urządzeń wykorzystujących technologie konwencjonalne.

W technologii "Cut-Off" mikroprocesory stosowane w generatorach Broncolor Scoro, Move i Grafit przeliczają i kontrolują parametry błysku dla każdego z gniazd wyjściowych (lampowych). Opatentowany przez firmę Bron elektroniczny układ umożliwiający w dowolnym momencie zgaszenie procesu zachodzącego w palniku w czasie błysku, pozwala na uzyskanie ultrakrótkich czasów błysku, a nawet ich szybkich sekwencji z częstotliwością do 50 błysków na sekundę.

Parametry błysku t0.1 i t0.5 w urządzeniach konwencjonalnych bez technologii „cut-off”.

Technologia skracania błysku

W urządzeniach konwencjonalnych czas błysku t0.5 nie jest odpowiednikiem całkowitego czasu trwania błysku. Światło jest emitowane również przed i po czasie t0.5 – może to powodować rozmywanie nawet wolno poruszających się obiektów na zdjęciach. W generatorach konwencjonalnych nie wyposażonych w technologię "Cut-Off" czas t0.1 jest około 300% dłuższy od czasu t0.5.

Parametry błysku t0.1 i t0.5 w urządzeniach wykorzystujących technologię „cut-off”

W urządzeniach wykorzystujących technologię "Cut-Off" niemal pełna ilość światła podczas błysku jest emitowana w czasie t0.1, nieznacznie tylko dłuższym od czasu t0.5. Wystarczająco krótki błysk w całym zakresie energii gwarantowany technologią "Cut-Off" zapewnia ostre zdjęcia i brak rozmycia krawędzi nawet szybko poruszających się obiektów. Czas t0.1 w generatorach z systemem "Cut-Off" w zależności od energii błyski jest tylko od 20% do 50% dłuższy od czasu t0.5.

Poza skracaniem czasu błysku technologia "Cut-Off" wykorzystywana jest także jako składowa technologii ECTC, umożliwiającej również stabilizację, a nawet regulację temperatury barwy błysku.

Tagi