Światło błyskowe - Metody skracania czasu błysku - fakty i mity

Drugi artykuł z serii "fakty i mity" opisujący metody stosowane przez producentów w pościgu za osiągnięciem najkrótszego czasu trwania błysku (konwencjonalna, "plasma pre-ignition" stosowana przez Profoto i "Cut-Off" stosowana przez Broncolor.

Czas trwania błysku ma decydujący wpływ na ostrość zdjęć obiektów będących w ruchu. Prace mające na celu skrócenie czasu błysku są priorytetem dla wszystkich producentów oświetlenia błyskowego.

Użyte poniżej definicje czasu trwania błysku t0.1 i t0.5 opisuje poprzedni artykuł tego cyklu.

Charakterystyka błysku w urządzeniach konwencjonalnych (bez układów skracania czasu)

Jedną z najprostszych i najczęściej stosowanych metod skrócenia czasu trwania błysku jest optymalizacja parametrów palnika lampy błyskowej oraz podzespołów układu sterującego rozładowaniem energii kondensatorów w palniku. Optymalizacja polega na dobraniu składu gazu w palniku, średnicy i kształtu szklanej rurki palnika, kształtu jego elektrod, parametrów kondensatorów elektolitycznych i tym podobnych zabiegach.
Powyższy wykres przedstawia optycznie zakres możliwości tej metody (wykres czerwony - bez optymalizacji; niebieski - po optymalizacji). O ile pierwsza faza (zapłon i osiągnięcie maksymalnej energii) jest szybki, o tyle druga faza (wygaszenie) jest powolne i stanowi zdecydowaną część całkowitego czasu trwania błysku t0.1.

Metoda ta jak dotąd nie dała jeszcze zadowalających efektów.

Charakterystyka błysku w urządzeniach z technologią błysku wstępnego "plasma pre-ignition"

Charakterystyka błysku w urządzeniach z technologią błysku wstępnego "plasma pre-ignition"

Technologia „przedbłysku plazmy” [błysku wstępnego, ang. Plasma Pre-Ignition] polega na wygenerowaniu w palniku wstępnego, krótkotrwałego błysku małej energii, podgrzewającego gaz wewnątrz palnika tuż przed błyskiem docelowym. Daje szybszy zapłon gazu w palniku i skrócenie czasu t0.5, ale nie ingeruje w najwolniejszą fazę błysku.

Metoda ta znacznie wydłuża całkowity czas trwania błysku t0.1 w porównaniu z urządzeniami pracującymi konwencjonalnie. Rozwiązanie takie ma na celu uzyskanie ultrakrótkiego czasu trwania błysku t0.5 - parametru dla nieświadomego klienta. Dodatkową wadą tego rozwiązania jest efekt "odbicia" spowodowany podwójną ekspozycją (od przedbłysku i od błysku właściwego) dla najkrótszych czasów błysku w zakresie niskich energii.

Jedyny "pozytywny" efekt te metody, to tylko efekt marketingowy.

Technologia Broncolor "cut-off"

Technologia Broncolor cut-off

Powyższy wykres przedstawia charakterystykę błysku z użyciem opracowanej i opatentowanej przez Bron Elektronik technologii "Cut-Off". Polega ona na elektronicznej (komputerowej) kontroli i ewentualnego "wygaszenia" najwolniejszej, opadającej części przebiegu błysku w momencie osiągnięcia całkowitego czasu trwania błysku t0.1 ("minimalny", "zadany", "optymalny" lub "maksymalny").

Czas "optymalny" jest to czas t0.1 wyliczony przez komputer sterujący, zapewniający uzyskanie stabilnej temperatury barwy błysku 5500°K (teperatura barwy światła dziennego) - wykorzystywane w układzie Broncolor ECTC.Czas "minimalny" jest najkrótszym czasem trwania błysku możliwym do uzyskania dla zdanej energii błysku.
Czas "maksymalny" jest czasem trwania błysku bez zastosowania metody "Cut-Off".
Czas "zadany" jest ustawianym przez użytkownika czasem trwania błysku pomiędzy "minimalnym" a "maksymalnym".

Technologia "Cut-Off" jest stosowana w większości obecnie produkowanych generatorów Broncolor.
Czas trwania błysku t0.1 z użyciem tej technologii jest porównywalny z czasem t0.5 (tylko 1,1x do 1,5x dłuższy od t0.5).

Tagi