Sinar - Czym różni się tryb jednostrzałowy od czterostrzałowego

Czym różni się tryb jednostrzałowy od czterostrzałowego

Matryce aparatów cyfrowych i przystawek mają układ filtrów R, G i B napylonych w postaci szachownicy zwanej mozajką Bayera (dla dowolnego fragmentu 2x2 piksele matrycy na jednej przekątnej są 2 filtry G, a na drugiej po 1 filtrze B i R). Każdy filtr znajduje się nad "swoim" pikselem, co powoduje, że każdy piksel dostaje podczas ekspozycji informację o tylko jednej składowej R, G lub B, pozostałe są blokowane przez filtry.

W celu uzupełnienia informacji o brakujących składowych koloru, stosowane są dwa rozwiązania: interpolacja (pozyskiwanie tych informacji od sąsiednich pikseli) oraz technika wielostrzałowa (wieloekspozycyjna) z jednoczesnym przemieszczaniem sensora tak, aby każdy piksel otrzymał informację o wszystkich składowych koloru R, G i B.

Tryb jednostrzałowy wykorzystywany jest przy fotografowaniu obiektów znajdujących się w ruchu. Jak we wszystkich przystawkach jednostrzałowych i aparatach cyfrowych, każdy element sensora rejestruje informację tylko o jednej składowej koloru (R, G lub B). Informacja o pozostałych dwóch składowych obliczana (interpolowana) jest na podstawie informacji zarejestrowanych przez sąsiednie komórki matrycy.

Tryb czterostrzałowy polecany jest przy fotografowaniu motywów statycznych - fotografia produktów, żywności, martwej natury, architektury itp. Podczas rejestracji obrazu po każdej ekspozycji sensor jest przesuwany w pionie i w poziomie precyzyjnie o wymiar 1 piksela. Następnie zarejestrowane 4 obrazy automatycznie składane są w jeden. Końcowy obraz powstaje bez procesu interpolacji, a każdy piksel zdjęcia otrzymuje autentyczną, natywną informację o wszystkich składowych RGB.

Konsekwencją interpolacji (tryb jednostrzałowy) jest utrata informacji o kolorach drobnych szczegółów jak nitki, linie, kropki itp. oraz powstawanie kolorów, tam gdzie powstać nie powinny. W przypadku fotografowania powtarzalnej faktury często powstaje zjawisko "mory". Na zdjęciach wykonanych w trybie 4-strzałowym tych problemów nie ma.

Przystawki Sinara mogą pracować zarówno w trybie jednostrzałowym, jak również wielostrzałowym.

Poniżej pokazane są wyniki testów wykonanych w obu trybach w tych samych warunkach (ustawienie, aparat, przystawka i oświetlenie). 

Sinar - Ilustracja 01 Ilustracja 01. Porównanie efektów w trybie 1-strzałowym (z lewej) i 4-strzałowym (z prawej). W trybie 1-strzałowym widoczne są niedostatki w reprodukcji barw spowodowane procesem interpolacji; kolorowe włókna oraz pojedyncze włoski piórka zrobiły się szare lub straciły nasycenie barw.
Sinar - Ilustracja 02 Ilustracja 02. Porównanie efektów w trybie 1-strzałowym (z lewej) i 4-strzałowym (z prawej). W procesie interpolacji, który ma miejsce w trybie 1-strzałowym na obrazie powstają niekorzystne artefakty zniekształcające rzeczywisty wygląd fotografowanego obiektu. W procesie 4-stzałowym otrzymujemy wierne odwzorowanie rzeczywistego wyglądu.
Sinar - Ilustracja 03 Ilustracja 03. Porównanie efektów w trybie 1-strzałowym (z lewej) i 4-strzałowym (z prawej). Zdjęcie banknotu
Sinar - Ilustarcja 11a Na ilustracjach 11a wykonanej w trybie 1-strzałowym i 11b wykonanej w trybie 4-strzałowym widać, jak ogromne problemy powstają w odwzorowaniu czarnej tkaniny ortalionowej fotografowanej od strony impregnatu. Podobnie się dzieje w przypadku tkanin jedwabnych.
Tagi