Nowość - Nowy radiowy system wyzwalania błysku RFS 2.

Sprzęt oświetleniowy Broncolor wyposażony w nowy radiowy system wyzwalania błysku RFS 2.

Informujemy, że od dziś możliwe jest zamówienie niżej wymienionych generatorów i lamp kompaktowych Broncolor wyposażonych w nową wersję odbiorników radiowych RFS 2:

Ceny wyżej wymienionego sprzętu są identyczne jak ich odpowiedników z odbiornikami w wersji RFS.

Uwaga !!! Urządzenia wyposażone w odbiorniki RFS 2:

  • mogą być wyzwalane przez nadajniki RFS2, czyli RFS2 Transmitter (36.133.00)
  • nie mogą być wyzwalane przez nadajniki w wersji RFS, czyli Transmitter RFS (36.130.00)
  • nie są kompatybilne z komputerowym systemem sterowania w wersji RFS, czyli Transceiver RFS (36.131.00) z oprogramowaniem Bron Studio Software

Istnieje możliwość wymiany odbiorników RFS wbudowanych w dotychczas wyprodukowanych, wymienionych niżej urządzeniach na nowe odbiorniki w wersji RFS2:

  • Scoro A2/A4/A2S/A4S
  • Mobil A2R/A2L
  • Verso A4/A4
  • Grafit A2/A4
  • Topas A2/A4/A8
  • Minicom 40/80/160

Szczegółowe informacje pod adresem: dicam@dicam.pl