Sinar CTM (Color To Match)

Sinar CTM (Color To Match) to pionierskie rozwiązanie w dziedzinie fotografii cyfrowej mające na celu precyzyjne odwzorowanie kolorów w widzialnym dla oka ludzkiego zakresie widma świetlnego (390-700nm).
Multispektralny podwójny filtr dolno- i górnoprzepustowy (Dual-pass filter) jest bardzo przydatny w fotografii dzieł sztuki, reprodukcji, archiwizacji, fotografii naukowej, a także tradycyjnym studiu fotograficznym.
Podwójny filtr stosowany w Sinar CTM koryguje deficyty kolorów w filtrach mozaikowych Bayera stosowanych w matrycach przystawek. System ten eliminuje czasochłonny etap proofingu wymagany w edycji kolorów takich jak Cobalt Blue, Thalo Green, Persian Red. Pliki zdjęciowe uzyskane z użyciem Sinar CTM zapewniają precyzję porównywaną z odczytem ze spektrofotometru.

Sinar

Sposób działania CTM

CTM wykorzystuje się, gdy przystawki cyfrowe pracują w trybach wielostrzałowych. W trybie jednostrzałowym ze względu na interpolację mamy do czynienia z dużymi odchyleniami w odwzorowaniu kolorów oraz spadkiem rozdzielczości.
Sinar CTM współpracuje tylko z przystawkami cyfrowymi Sinarback Evolution 75, 86eXact. Podczas wykonywania zdjęć oprogramowanie Capture Flow repro automatycznie uruchomi podwójny tryb 4-strzałowy (4 strzały z filtrem niebieskim i 4 strzały z filtrem żółtym). Dedykowane oprogramowanie połączy wszystkie 8 ekspozycji przy użyciu złożonych algorytmów w celu wiernego odwzorowania kolorów z widzialnego zakresu widma świetlnego. Operacja jest doskonale zintegrowana z pracą programu Sinar Capture Flow.

Sprzęt.

Montowany dotychczas fabrycznie w przystawkach eVolution 75H/86H i eXact filtr zabezpieczający matrycę i odcinający promieniowanie podczerwone powinien zostać zastąpiony przez filtr z neutralnego szkła (clear glass). Można także zamówić przystawkę z zamontowanym fabrycznie filtrem neutralnym (552.45.02X).
Sinar CTM Slider 551.65.010 posiada dwa zintegrowane wysokiej jakości kolorowe filtry (niebieski i żółty) i jest montowany przed obiektywem podobnie jak Sinar LC-Shutter 100. W celu uzyskania najwyższej jakości obrazu w trybie podglądu na żywo zaleca się stosowanie urządzenia Sinar CTM Slider / LC-Shutter Kit (551.65.011), które stanowi kombinację Sinar CTM Slider i Sinar LC-Shutter 100.

Efekty działania Sinar CTM

Precyzja odwzoworowania kolorów na obrazach uzyskanych z użyciem Sinar CTM jest wyjątkowa. Zapewnia bezkompromisową dokładność kolorów bez konieczności użycia czasochłonnych pomiarów przy użyciu spektrofotometru.

Rochester Institute of Technology porównał przystawki cyfrowe różnych producentów z rozwiązaniem Sinar CTM (nazwa projektu: Sinar Dual-RGB). Dokładność odwzorowania kolorów przez przystawki niewykorzystujące rozwiązań CTM jest nieporównywalna z nowym rozwiązaniem Sinara, o czym świadczą zamieszczone poniżej wykresy.

Colorimetric performance for the Sinar Dual-RGB optimized for color and image qualitySinar
Colorimetric performance for the Leaf Aptos 75

Sinar
Colorimetric performance for the Cruse scanner Sinar
Colorimetric performance for the HasselbladSinar
Colorimetric performance for the Phase One IQ 180 Sinar
Colorimetric performance for the Betterlight 8000 KSinar
Tagi